The platform for raising cryptocurrency crowd-donations for incentive awards and other science endeavours

Press Release / Lehdistötiedote (2014-09-16)

A new revolutionary way to donate for science

Bitcoin Utopia is a crowd-donation platform that uses Internet-connected computers to mine cryptocurrencies.

Bitcoin Utopia then donates, after a fee, the cryptocurrencies for various campaigns like incentive awards and science projects.

Scientific organizations looking for funding for incentive awards and science projects might want to create a campaign on Bitcoin Utopia. Four campaigns have already been started and the successful Aquaponics setup campaign has been documented very well with lots of pictures of the gear bought with the bitcoin donations.

Bitcoin Utopia has over 3700 users and is looking for new volunteers with CPUs, GPUs, FPGAs or ASIC devices ready to mine donations for the campaigns. The instructions how to setup the mining software can be found on the campaign pages.

Bitcoin Utopia is run by a Finnish company Consultum Finland Oy Ltd.

Contact info

Uusi tapa lahjoittaa tieteelle

Bitcoin Utopia on joukkolahjoitusalusta, joka hyödyntää Internetissä olevia tietokoneita kryptovaluuttojen louhintaan.

Bitcoin Utopia lahjoittaa palkkion jälkeen kryptovaluutat erinäisille kampanjoille kuten kannustinpalkinnoille ja tiedeprojekteille.

Tieteelliset organisaatiot, jotka etsivät rahoitusta kannustinpalkinnoille ja tiedehankkeille, saattavat haluta luoda kampanjan Bitcoin Utopiaan. Neljä kampanjaa on jo aloitettu, ja onnistuneesti rahoitettu Aquaponics-kampanja on erinomaisesti dokumentoituna valokuvineen tarvikkeista, jotka on hankittu bitcoin-lahjoituksilla.

Bitcoin Utopialla on yli 3700 käyttäjää, ja uusia CPU, GPU, FPGA ja ASIC -koneiden käyttäjiä etsitään louhimaan lahjoituksia kampanjoille. Ohjeet louhintaohjelmistojen asentamiseen löytyvät kampanjasivuilta.

Bitcoin Utopia on suomalaisen Consultum Finland Oy -yrityksen palvelu.

Yhteystiedot